Form Data Isian Peminatan Peserta Didik Baru

Untuk penentuan peminatan (penjurusan) peserta didik baru SMA Negeri 5 Surabaya, diwajibkan mengisi data di FORM DATA PEMINATAN. Data diisi secara jelas dan lengkap.